Hoe zorgt executive search voor meer vrouwen in leidinggevende posities?

Het is algemeen bekend dat vrouwen achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt als het gaat om leidinggevende posities. Toch zijn er veel bekwame vrouwen die de vaardigheden hebben om deze functies met succes te vervullen. Hoe kunnen we garanderen dat deze vrouwen dezelfde kansen krijgen als hun mannelijke collega’s? Het antwoord kan liggen in executive search. In dit artikel zullen we bespreken hoe een goed uitgevoerde executive search vrouwen kan helpen om zich in leidinggevende posities te nestelen.

Wat kan executive search voor je doen?

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen wat executive search precies inhoudt. Het is een proces waarbij een extern bureau wordt ingeschakeld om te zoeken naar geschikte kandidaten voor een hoge functie binnen een bedrijf. Dit gaat vaak om posities in de top van het bedrijf, zoals CEO, CFO of COO. Vaak worden deze posities ingevuld door mannen, maar door het inschakelen van een executive search bureau kan een bedrijf een bredere pool van kandidaten bereiken. Dit omvat logischerwijs ook gekwalificeerde vrouwen die anders misschien niet gevonden zouden worden.

Gebruikt een breed spectrum van kandidaten

Ten tweede hebben vrouwen vaak minder netwerk kansen dan mannen. Bij executive search is het de taak van het bureau om een breed spectrum van kandidaten te vinden. Dit betekent vaak dat het bureau op zoek gaat naar kandidaten die niet per se binnen het huidige netwerk van het bedrijf liggen. Dit is vooral gunstig voor vrouwen, omdat ze hierdoor de kans krijgen om zichzelf onder de aandacht te brengen bij bedrijven waar ze anders nooit mee in contact zouden zijn gekomen.

Diversiteit op de werkvloer

Ten derde kan executive search ertoe leiden dat bedrijven zich realiseren dat het van belang is om diversiteit te hebben op de werkvloer. Wanneer het bureau geschikte vrouwelijke kandidaten voorlegt, wordt het bedrijf blootgesteld aan nieuwe ideeën en perspectieven. Daarnaast kan het ook de algemene sfeer op de werkvloer bevorderen. Wanneer werknemers van diverse achtergronden en genders bij elkaar komen, kan er een meer welkom gevoel ontstaan en een gevoel van inclusie zorgen.

Vooroordelen over vrouwen worden weggenomen

Ten vierde kan executive search ertoe leiden dat er vooroordelen over vrouwen als minder geschikt voor leiderschap worden weggenomen. Soms kunnen besluitvormers onbewust vooroordelen hebben waardoor ze de prestaties van vrouwelijke werknemers onderschatten. Wanneer het bureau vrouwelijke kandidaten voorlegt die voldoen aan de vereisten van de functie, kan dit zorgen voor een verandering in de mentaliteit van het bedrijf. Een bedrijf kan de waarde van vrouwen in leidinggevende posities leren kennen en beseffen dat gender een belangrijke factor is in de selectie van leiderschap.

Executive search vrouwen biedt bedrijven de mogelijkheid om vrouwelijke kandidaten voor te dragen voor leidinggevende posities die anders mogelijk over het hoofd worden gezien. Door deze kandidaten te vinden en hun prestaties te benadrukken, kan de schaamte van vrouwen als ongeschikt voor leidinggevende functies worden verminderd. Bovenal kan het bedrijven helpen om diverser en inclusiever te worden. Laten we niet vergeten dat door het brengen van een diverse groep in leidinggevende functies, het bedrijf kan profiteren van een variëteit aan denkwijzen en achtergronden die voordelen kunnen opleveren voor het bedrijf. Diversiteit en inclusie zijn niet alleen ethisch verantwoorde bedrijfsstrategieën, maar ook strategieën die een bedrijf kunnen laten uitblinken en succesvol maken.

Bron: https://devroedtenthierry.nl/

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *